Header vervolg 1
 
Werf

Referenten

Warsteiner

“Onderzoek wijst uit, dat het Nederlandse bedrijfsleven binnenkort 4000 financieel specialis- ten nodig heeft, in het bijzonder: credit managers, debiteurenbeheerders en collectors”, zegt Mark Damman, eigenaar van WERF Financieel Personeel in ‘s-Hertogenbosch. “Dat is uiteraard een direct gevolg van het economisch peil, waarin ondernemers hun financieel beleid strak in de hand willen houden. Wij zijn een onderneming in detachering, werving en selectie van financieel personeel. Onze specialisatie is creditmanagement en debiteurenbeheer. Voor onze cliënten zoeken wij het best passende financieel personeel op HBO/WO-niveau.”
“Deze tijd schreeuwt om een andere aanpak voor bedrijven. Onze relaties gaan bij ons te rade als zij een capaciteitsprobleem op hun financiële afdeling hebben dat zij willen oplossen. De wijze waarop wij daarmee omgaan past helemaal bij de trend dat bedrijven bewuster omgaan met hun geld.”

Organiseren


“Het team van WERF bestaat uit 12 mensen. Ons werkgebied is heel Nederland. Wij startten WERF bijna een jaar geleden en vonden meteen de juiste aansluiting bij de markt. Het verschil tussen WERF en onze grotere collega-bureaus is onze betrokkenheid en de aandacht die wij per selectietraject aan de dag leggen. Wij durven namelijk dóór te vragen bij onze klanten. Samen ontdekken wij vaak dat het financieel management - met daarin onder andere werkkapitaal, DSO-verlaging en cashflow management - efficiënter aangepakt kan worden door bijvoorbeeld onderdelen ervan anders te organiseren of te automatiseren. Om die verandering in te zetten en tegelijkertijd de capaciteit te verruimen, leveren wij de geschikte kandidaat.” Damman kent het klappen van de zweep. Hoewel hij geboren en getogen is in Sint-Michielsgestel, was hij jarenlang werkzaam voor een creditmanagementbedrijf in Amsterdam met klanten in heel Nederland. Hij deed sales en organisatie en werd gedetacheerd als interim creditmanager op diverse locaties. “Die tijd heeft mij geleerd, dat er in de driehoek ‘s-Hertogenbosch - Eindhoven - Tilburg de afgelopen jaren een positieve economische ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Parallel daaraan groeide de behoefte aan bekwaam financieel personeel. Het was dus een logische keuze om voor ’s-Hertogenbosch te kiezen als vestigingsplaats voor WERF.”

Werknemerspotentieel

Het ligt voor de hand dat iedereen in de nabije toekomst gaat trekken aan hetzelfde werknemerspotentieel. Is Damman niet bang dat straks - ook voor WERF - de bron van goede financieel specialisten opdroogt en er op termijn een tekort dreigt aan plaatsbaar personeel? “Nee. Eén van de manieren om aan de juiste kandidaten te komen, is een eigen netwerk en mond-tot- mondreclame door degenen die wij reeds bemiddeld hebben. Daar komt nog bij dat steeds meer professionals na hun studie niet blijven hangen in het jachtige leven van de Randstad, maar terugkeren naar hun wortels in de provincie, net als ik heb gedaan. Geloof me, de financial managers en credit managers zijn via ons te vinden.”


Voor de PDF versie zie hier
Referenten

Warsteiner

“Onderzoek wijst uit, dat het Nederlandse bedrijfsleven binnenkort 4000 financieel specialis- ten nodig heeft, in het bijzonder: credit managers, debiteurenbeheerders en collectors”, zegt Mark Damman, eigenaar van WERF Financieel Personeel in ‘s-Hertogenbosch. “Dat is uiteraard een direct gevolg van het economisch peil, waarin ondernemers hun financieel beleid strak in de hand willen houden. Wij zijn een onderneming in detachering, werving en selectie van financieel personeel. Onze specialisatie is creditmanagement en debiteurenbeheer. Voor onze cliënten zoeken wij het best passende financieel personeel op HBO/WO-niveau.”
 

B-Style

Met bouwpakketten voor voertuigaanpassingen bedient b-style heel Europa. Omdat het bedrijf naast innoverend ook een gezonde marktstrategie hanteert, verviervoudigde de omzet de afgelopen jaren. Hierdoor was de financiële administratie hoognodig aan versterking toe. WERF, een organisatie die zich richt op het werven, vinden, selecteren en plaatsen van financiële professionals, kwam met de juiste kandidaat.
 

Oskomera Group

Zoeken naar de perfecte kandidaat is luisteren, kijken, rondlopen en praten. Althans, dat is de aanpak van WERF. Tot tevredenheid van klanten als Oskomera.