Header vervolg 1
 
Werf

Werf actueel

Creditmanagement in Coronatijden

De verandering van de markt is WERF niet ontgaan en heeft ertoe geleid dat er nieuwe vraagstukken ontstaan zijn. Het is dan ook belangrijk dat er een plan van aanpak is om de liquiditeitspositie te bewaken of te verbeteren. In dit artikel bespreken we een aantal tips om dit te doen.Als een van de marktleiders in Werving en Selectie en Detachering in het specialisme Creditmanagement met onder andere Werkkapitaalbeheer, hebben wij meer dan 11 jaar ervaring in verschillende sectoren. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal contracten met financiële dienstverleners. Onze eigen Creditmanagement Consultants worden naast kwaliteit ook getoetst op de eigen identiteit d.m.v. maatwerk assessments. Dat is ook hetgeen waar WERF voor staat en waarom klanten kiezen voor WERF. De verandering van de markt heeft ertoe geleid dat er nieuwe vraagstukken ontstaan. Dit ervaren ook medewerkers en klanten. Zo is een actueel vraagstuk o.a. "Cashflow". Hierdoor ontstaat er vraag naar professionals die met de juiste kennis en vaardigheden met deze vraagstukken om kunnen gaan. Met deze vraag, in combinatie met de dreigende recessie van de economie, zijn onze Credit Management Consultants als nooit te voren belangrijk. We zijn er van overtuigd dat onze Consultants een essentiële bijdrage kunnen leveren aan uw financiële vraagstuk (cashflow en werkkapitaal), voor uw organisatie als uw relaties.

"Het maken van een liquiditeitsprognose in deze crisis is een absolute must. Ook al zijn er op korte termijn geen liquiditeitsproblemen te verwachten. De crisis kan immers langer duren dan nu verwacht of dan de drie weken waarvoor de huidige beperkingen zijn opgelegd. Dus vertrouw niet alleen op overheidsacties maar neem ook interne maatregelen." aldus een van onze Consultants.

Deze en andere maatregelen zijn dagelijkse vraagstukken die klanten aan onze Consultants vragen. Het is dan ook belangrijk dat er een plan van aanpak is om de liquiditeitspositie te bewaken of te verbeteren volgens onze Consultants. En dat is niet de enige tip, hieronder volgen er nog een aantal.

TIPS

  • Debiteurenbeheer. Stuur op een actief debiteurenbeleid. Een overweging daarbij is het verlenen van betalingskortingen wanneer betalingen op korte termijn worden gedaan. Dit gaat ten koste van de marge, maar bespaart ook rente wanneer werkkapitaal moet worden gefinancierd. Bekijk uw aanmaningstraject nog een keer goed. Een pre- Call om te vragen of de factuur goed is ontvangen, vraagt om sympathie.
  • Onderhanden projecten. Overleg met opdrachtgevers over de betaling van de onderhanden projecten. Tussentijdse facturering of het doen van aanbetalingen behoren wellicht tot de mogelijkheden.
  • Factureringsproces. Optimaliseer het factureringsproces. Stuur aan op een korte periode tussen het leveren van goederen en/of diensten en het opmaken van de factuur. Factureer ook kleinere bedragen en voorkom verzamelfacturen.
  • Voorraadbeheer. Maak een inschatting van het benodigde voorraadniveau. Als gevolg van de (waarschijnlijk) afnemende vraag is het de vraag of de normale inkoopvolumes noodzakelijk zijn. Maak daarnaast goede betalingsafspraken met de leveranciers.
  • Crediteurenbeheer. Naast het inkopen van voorraad zijn er misschien ook flexibele arbeidskrachten, huisvesting etc. Ga na of het maken van deze kosten noodzakelijk is. Daarnaast is het zinvol om de gemaakte betalingsafspraak te beoordelen. Betaal niet eerder dan afgesproken (of wettelijk bepaald). Zijn de betalingstermijnen te krap? Ga dan direct in overleg over de betalingsvoorwaarden.
  • Cost per hire. Zet de juiste mensen op de juiste plaats. Zeker als je op korte termijn resultaten kunt behalen. Een goede debiteurenbeheerder verdient zichzelf snel terug.

    #Creditmanagement #WERF #FinancieelPersoneel #Coronatijden

Referenten

Oskomera Group

Zoeken naar de perfecte kandidaat is luisteren, kijken, rondlopen en praten. Althans, dat is de aanpak van WERF. Tot tevredenheid van klanten als Oskomera.
 

B-Style

Met bouwpakketten voor voertuigaanpassingen bedient b-style heel Europa. Omdat het bedrijf naast innoverend ook een gezonde marktstrategie hanteert, verviervoudigde de omzet de afgelopen jaren. Hierdoor was de financiële administratie hoognodig aan versterking toe. WERF, een organisatie die zich richt op het werven, vinden, selecteren en plaatsen van financiële professionals, kwam met de juiste kandidaat.
 

Container Centralen

Een betalingstermijn van acht, tien weken en meer is de gewoonste zaak van de wereld geworden. Hoe groot de tevredenheid over de levering ook is, de vergoeding verschijnt pas weken later op de rekening van de leverancier. “Een levensgevaarlijke ontwikkeling”, stelt Mark Damman. “als we zo doorgaan, trekken we elkaar mee in het slop. En dat terwijl we deze negatieve spiraal kunnen doorbreken door de opstart van goed creditmanagement, oftewel debiteurenbeheer op een hoger niveau. Zo blijft de ondernemer verzekerd van voldoende werkkapitaal.”